Ομαδική Θεραπεία για Διαταραχή Πανικού

Μια επισκόπηση

Εάν έχετε διαγνωστεί διαταραχή πανικού, ο γιατρός σας ή ο ειδικός για την ψυχική υγεία μπορεί να σας παραπέμψει σε ομαδική θεραπεία. Ίσως αναρωτιέστε πώς η ομαδική θεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματά σας. Τα παρακάτω περιγράφουν μια επισκόπηση της ομαδικής θεραπείας για διαταραχή πανικού.

Τι είναι η Ομαδική Θεραπεία;

Όπως υποδηλώνει το όνομα, η ομαδική θεραπεία περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία σε ομαδικό περιβάλλον.

Τυπικά, ένας ή περισσότεροι εξειδικευμένοι επαγγελματίες διευκολύνουν τη διαδικασία ομαδικής θεραπείας. Οι διαμεσολαβητές είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του ομίλου, τον έλεγχο των μελών, τον καθορισμό του θέματος ή των στόχων της ομάδας και την καθοδήγηση της ομάδας.

Ο θεραπευτής ομάδας αποφασίζει επίσης τη γενική δομή των συνεδριών ομαδικής θεραπείας, όπως ημερομηνίες, ώρες και τοποθεσία. Ο διευκολυντής και τα μέλη συναντώνται σε ιδιωτικό χώρο για περίπου μία έως δύο ώρες την εβδομάδα. Οι συνεδρίες ομαδικής θεραπείας μπορεί να είναι περιορισμένες, σε περίοδο εβδομάδων ή πιο ανοικτές. Οι περισσότερες ομάδες θα αποτελούνται από τρία έως περισσότερα από δεκαπέντε μέλη. Ο διαμεσολαβητής θα καθορίσει εάν η ομάδα θα είναι ανοικτή σε νέα μέλη που θα ενταχθούν ή αν θα είναι μια κλειστή ομάδα που θα διατηρήσει τα ίδια μέλη καθ 'όλη τη διάρκεια.

Όταν συναντιέται η ομάδα, τα καθίσματα είναι γενικά διατεταγμένα σε έναν κύκλο για να προωθήσουν τη σχέση και την ανταλλαγή. Η διαδικασία ομαδικής θεραπείας εμφανίζεται συνήθως σταδιακά.

Ένας τρόπος να αντιληφθούμε αυτό είναι: η διαμόρφωση, η εργασία και το κλείσιμο. Κατά τη διάρκεια του σταδίου διαμόρφωσης, οι συμμετέχοντες θα παρουσιαστούν και θα αρχίσουν να γνωρίζονται μεταξύ τους. Το άνοιγμα σε ομαδική θεραπεία μπορεί να φαίνεται εκφοβιστικό, αλλά η συνοχή είναι απαραίτητη για να αναπτυχθεί κάθε μέλος μέσω της διαδικασίας ομαδικής θεραπείας.

Στη συνέχεια, το στάδιο της εργασίας περιλαμβάνει την εμβάθυνση στην εκμάθηση σχετικά με την κατάσταση και την επίλυση προβλημάτων. Αυτό συμβαίνει με την ανταλλαγή ασκήσεων, τις δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων, τις συζητήσεις για την πρόοδο, τον καθορισμό στόχων και άλλες δραστηριότητες ομάδας. Κατά τη διάρκεια του τελικού ή του τελικού σταδίου της ομάδας, οι συμμετέχοντες αρχίζουν να μεταβαίνουν προς την κατεύθυνση του μέλλοντος και καθορίζοντας πώς θα εφαρμόσουν αυτό που έμαθαν στη ζωή εκτός της ομάδας. Αυτό το τελικό στάδιο επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη σχεδιάζουν να διατηρήσουν την επιτυχία τους μετά τη θεραπεία.

Ποια είναι τα οφέλη της Ομαδικής Θεραπείας για Διαταραχή Πανικού;

Υπάρχουν πολλά οφέλη για την παρακολούθηση της ομαδικής θεραπείας. Μερικά από τα πιο κοινά οφέλη της ομαδικής θεραπείας για διαταραχή πανικού περιλαμβάνουν:

Κοινωνική υποστήριξη - Πολλοί άνθρωποι με διαταραχή πανικού ασχολούνται με τα συναισθήματα της μοναξιάς και της απομόνωσης. Η οικογένεια και οι φίλοι μπορούν να προσπαθήσουν να είναι υποστηρικτικοί, αλλά μπορεί να μην μπορούν να κατανοήσουν τον αγώνα του αγαπημένου τους προσώπου. Η ομαδική θεραπεία παρέχει μια αίσθηση ότι ανήκουν, επιτρέποντας στα άτομα με διαταραχή πανικού να δημιουργούν δεξιότητες με άλλους που μπορούν να συσχετιστούν. Όχι όλα τα μέλη της ομάδας θα έχουν τις ίδιες εμπειρίες, αλλά τα μέλη θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τον αγώνα του άλλου με συμπτώματα διαταραχής πανικού. Μέσω ομαδικής θεραπείας, τα μέλη μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και υποστηριζόμενες, καθώς μοιράζονται την πρόοδό τους, τις αποτυχίες, τις φιλοδοξίες και τους στόχους τους.

Κίνητρο και έμπνευση - Όχι μόνο η ομαδική θεραπεία προσφέρει αποδοχή, αλλά μπορεί επίσης να παρέχει στα μέλη τη λογοδοσία. Οι άνθρωποι συχνά έχουν περισσότερες τάσεις να εργάζονται σε στόχους όταν άλλοι τους κρατούν υπόλογους για την επίτευξή τους. Μπορεί να είναι πολύ κίνητρο για να δουλέψει σε θέματα σε ομαδικό περιβάλλον. Τα μέλη μπορούν να αισθάνονται εμπνευσμένα από την ανταλλαγή ιδεών και την παρακολούθηση της επιτυχίας των άλλων. Η ομαδική θεραπεία μπορεί να ενσταλάξει μια αίσθηση ελπίδας, να ενθαρρύνει την ενθάρρυνση και να προσφέρει έμπνευση στο δρόμο της ανάκαμψης.

Προσωπική ανάπτυξη και διαχείριση συμπτωμάτων - Ο κύριος σκοπός της ομαδικής θεραπείας είναι να βοηθήσει στη διαχείριση των συμπτωμάτων.

Μέσω της ομάδας προσφέρεται στο άτομο η δυνατότητα να δοκιμάζει νέους τρόπους να είναι και να αντιμετωπίζει. Τα σχόλια που προσφέρουν άλλα μέλη μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της αυτογνωσίας. Η ομαδική θεραπεία μπορεί επίσης να επιτρέψει στα μέλη να απελευθερώσουν συναισθήματα, να μειώσουν το άγχος , να βελτιώσουν την αυτοεκτίμηση και να μάθουν νέους τρόπους για να διαχειριστούν το άγχος .

Ο τύπος της ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιείται για ομαδική θεραπεία θα εξαρτηθεί από την εκπαίδευση του θεραπευτή και τη θεωρητική προσέγγιση. Πολλές ομάδες θα διευκολυνθούν χρησιμοποιώντας τεχνικές γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας ( CBT ), οι οποίες έχουν βρεθεί ότι είναι αποτελεσματικές στη θεραπεία των διαταραχών άγχους. Πολλές από τις τεχνικές CBT είναι κατάλληλες για μια ομαδική μορφή, όπως η αναπαραγωγή ρόλων, η γνωστική αναδιάρθρωση και η τροποποίηση της συμπεριφοράς. Για να διατηρηθεί η ορμή της ομάδας που πηγαίνει μεταξύ συνεδριών, η εργασία, όπως γραπτές ασκήσεις , μπορεί επίσης να ανατεθεί κάθε εβδομάδα.

Ξεκινώντας στην Ομαδική Θεραπεία

Η ομαδική θεραπεία προσφέρεται συχνά μέσω νοσοκομείων, κλινικών, ιδιωτικών πρακτικών και μη κερδοσκοπικών κοινοτικών οργανισμών. Ορισμένες ομάδες μπορεί να επικεντρωθούν ειδικά στη διαχείριση της διαταραχής πανικού. Άλλες ομάδες μπορεί να είναι γενικότερες, εστιάζοντας σε κοινά θέματα για όσους έχουν διαταραχές άγχους, όπως η υπερνίκηση της αρνητικής σκέψης , οι τεχνικές χαλάρωσης της μάθησης και η κατάρτιση αφοσίωσης .

Η ομαδική θεραπεία είναι συνήθως μόνο ένα μέρος του θεραπευτικού σχεδίου ενός ατόμου. Το σχέδιο θεραπείας μπορεί να περιλαμβάνει άλλες αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές, όπως ατομική ψυχοθεραπεία και φάρμακα για διαταραχή πανικού . Ο θεραπευτής σας θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποιες επιλογές θεραπείας είναι καλύτερες για τις ανάγκες σας.

Πηγές:

Corey, MS, Corey, G., & Corey, C. (2010). Ομάδες: Διαδικασία και πρακτική. Belmont, CA: Brooks / Cole.

Yalom, ID και Leszcz, Μ. (2005). Θεωρία και Πρακτική Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, 5η έκδοση. Cambridge, MA: Περσέας.