Χρήση αλκοόλ

More: Οδήγηση σε κατάσταση μέθης , Binge Drinking , Απόσυρση και υποτροπή , Παιδιά αλκοολικών