Τι είναι το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο (DSM);

Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών χρησιμοποιείται από κλινικούς και ψυχιάτρους για τη διάγνωση ψυχιατρικών ασθενειών. Το 2013 κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση γνωστή ως DSM-5. Το DSM δημοσιεύεται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και καλύπτει όλες τις κατηγορίες διαταραχών ψυχικής υγείας τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. Το DSM χρησιμοποιείται ευρέως στις Ηνωμένες Πολιτείες για ψυχιατρική διάγνωση, θεραπευτικές συστάσεις και σκοπούς ασφαλιστικής κάλυψης.

Το εγχειρίδιο δεν είναι θεωρητικό και επικεντρώνεται κυρίως στην περιγραφή συμπτωμάτων καθώς και στατιστικών στοιχείων για το ποιο φύλο επηρεάζεται περισσότερο από την ασθένεια, την τυπική ηλικία εμφάνισης, τις επιπτώσεις της θεραπείας και τις συνήθεις προσεγγίσεις θεραπείας.

Ενημερώσεις DSM

Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές στην ιστορία του.

Η νεότερη έκδοση του DSM δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2013. Η αναθεώρηση συναντήθηκε με σημαντικές συζητήσεις και διαμάχες.

Ένα σημαντικό ζήτημα με το DSM ήταν περίπου η εγκυρότητα. Ως απάντηση σε αυτό, το NIMH ξεκίνησε το Πρόγραμμα Κριτηρίου Έρευνας (RDoC) για τη μετατροπή της διάγνωσης με την ενσωμάτωση της γενετικής, της απεικόνισης, της γνωστικής επιστήμης και άλλων επιπέδων πληροφοριών για να θέσει τα θεμέλια για ένα νέο σύστημα ταξινόμησης που θεωρούν ότι θα βασίζεται περισσότερο στη βιολογία.

Αργότερα, ο διευθυντής του NIMH, Thomas R. Insel, εξέδωσε δήλωση σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της American Psychiatric Association, Jeffrey A. Lieberman, επισημαίνοντας ότι το DSM-5 "αντιπροσωπεύει τις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες για κλινική διάγνωση ψυχικών διαταραχών". Η δήλωση συνέχισε να υποδηλώνει ότι το σύστημα DSM-5 και το NIMH, τα κριτήρια έρευνας τομέα (ή RDoC), αντιπροσωπεύουν "δωρεάν, μη ανταγωνιστικά πλαίσια" για την ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών.

Ο προηγούμενος DSM-5: Ο DSM-IV-TR

Το DSM-IV δημοσιεύθηκε αρχικά το 1994 και απαριθμεί περισσότερες από 250 ψυχικές διαταραχές. Μια ενημερωμένη έκδοση, που ονομάζεται DSM-IV-TR, δημοσιεύθηκε το 2000 και περιείχε μικρές αναθεωρήσεις κειμένων στις περιγραφές κάθε διαταραχής. Οι πάροχοι ψυχικής υγείας χρησιμοποίησαν το εγχειρίδιο για να κατανοήσουν καλύτερα τις πιθανές ανάγκες του πελάτη καθώς και ένα εργαλείο για την αξιολόγηση και τη διάγνωση.

Το DSM-IV-TR περιγράφει διαταραχές χρησιμοποιώντας πέντε διαφορετικές διαστάσεις.

Αυτή η πολυξική προσέγγιση είχε ως στόχο να βοηθήσει τους κλινικούς και ψυχιάτρους να κάνουν εκτεταμένες αξιολογήσεις του επιπέδου λειτουργίας ενός πελάτη, διότι οι ψυχικές ασθένειες συχνά έχουν αντίκτυπο σε πολλούς διαφορετικούς τομείς ζωής.

Αλλαγές στο DSM-5

Το DSM-5 περιέχει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές από την προηγούμενη DSM-IV. Η πιο άμεση προφανής αλλαγή είναι η μετάβαση από τη χρήση των ρωμαϊκών αριθμών σε αραβικούς αριθμούς.

Ίσως το πιο σημαντικό, το DSM-5 απέκλεισε το σύστημα άξονα, αντί να αναφέρει κατηγορίες διαταραχών μαζί με διάφορες διαφορετικές σχετικές διαταραχές. Ορισμένα παραδείγματα κατηγοριών που περιλαμβάνονται στο DSM-5 περιλαμβάνουν διαταραχές άγχους, διπολικές και σχετικές διαταραχές, καταθλιπτικές διαταραχές, διατροφικές διαταραχές και διαταραχές διατροφής, ιδεοψυχαναγκαστικές και σχετικές διαταραχές και διαταραχές προσωπικότητας.

Μερικές άλλες αλλαγές στο DSM-5:

Ενώ το DSM είναι ένα σημαντικό εργαλείο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μόνο όσοι έχουν λάβει εξειδικευμένη κατάρτιση και διαθέτουν επαρκή εμπειρία είναι εξειδικευμένοι για τη διάγνωση και θεραπεία ψυχικών ασθενειών . Το εγχειρίδιο είναι σημαντικό για τη διάγνωση και τη θεραπεία, αλλά οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας χρησιμοποιούν το DSM για να ταξινομούν τους ασθενείς για σκοπούς χρέωσης. Όπως και με άλλες ιατρικές καταστάσεις, η κυβέρνηση και πολλοί ασφαλιστικοί φορείς απαιτούν ειδική διάγνωση για να εγκρίνουν την πληρωμή για θεραπεία.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με μερικές από τις σημαντικότερες αλλαγές στο DSM-5 στους ακόλουθους πόρους:

βιβλιογραφικές αναφορές

Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. (2013). Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών (5η έκδοση). Washington, DC: Συγγραφέας.

Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. (2013). Χαρακτηριστικά των αλλαγών από DSM-IV-TR σε DSM-5. American Psychiatric Publishing. Ανακτήθηκε από το http://www.dsm5.org/documents/changes%20from%20dsm-iv-tr%20to%20dsm-5.pdf.

Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. (2000). Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών (4η έκδοση, κείμενο rev.). Washington, DC: Συγγραφέας.

Insel, Τ. (2013). Blog του διευθυντή: Μετασχηματισμός της διάγνωσης. Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Ανακτήθηκε από το http://www.nimh.nih.gov/about/director/2013/transforming-diagnosis.shtml

Insel, TR, & Lieberman, JA (2013). DSM-5 και RDoC: Κοινά ενδιαφέροντα. Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Ανακτήθηκε από το http://www.nimh.nih.gov/news/science-news/2013/dsm-5-and-rdoc-shared-interests.shtml.