Παιδική Ψυχολογία, Επεξήγηση

Πλαίσιο και σημαντικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Η ψυχολογία των παιδιών είναι ένας από τους πολλούς κλάδους της ψυχολογίας και ένας από τους πιο συχνά μελετημένους τομείς ειδικότητας. Ο συγκεκριμένος κλάδος επικεντρώνεται στο μυαλό και τη συμπεριφορά των παιδιών από την προγεννητική ανάπτυξη μέχρι την εφηβεία. Η ψυχολογία των παιδιών ασχολείται όχι μόνο με το πώς αναπτύσσονται τα παιδιά σωματικά, αλλά και με την ψυχική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Ιστορικά, τα παιδιά συχνά αντιμετωπίζονται απλώς ως μικρότερες εκδοχές των ενηλίκων. Όταν ο Jean Piaget πρότεινε ότι τα παιδιά σκέφτονται πραγματικά διαφορετικά από τους ενήλικες, ο Albert Einstein διακήρυξε ότι η ανακάλυψη ήταν "τόσο απλή που μόνο μια μεγαλοφυία θα μπορούσε να το σκεφτεί".

Σήμερα, οι ψυχολόγοι αναγνωρίζουν ότι η ψυχολογία των παιδιών είναι μοναδική και περίπλοκη, αλλά πολλοί διαφέρουν ως προς τη μοναδική προοπτική που λαμβάνουν όταν πλησιάζουν στην ανάπτυξη. Οι εμπειρογνώμονες διαφέρουν επίσης στις απαντήσεις τους σε μερικές από τις μεγαλύτερες ερωτήσεις στην παιδική ψυχολογία , όπως το εάν οι πρώιμες εμπειρίες έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό, τι αργότερα ή αν η φύση ή η φροντίδα παίζει μεγαλύτερο ρόλο σε ορισμένες πτυχές της ανάπτυξης.

Επειδή η παιδική ηλικία παίζει τόσο σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής, δεν είναι περίεργο γιατί αυτό το θέμα έχει γίνει τόσο σημαντικό στο πλαίσιο της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της εκπαίδευσης. Οι ειδικοί επικεντρώνονται μόνο στις πολλές επιρροές που συμβάλλουν στην κανονική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και σε διάφορους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε ψυχολογικά προβλήματα κατά την παιδική ηλικία.

Η αυτοεκτίμηση, το σχολείο, η γονική μέριμνα, οι κοινωνικές πιέσεις και άλλα θέματα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τους παιδοψυχολόγους που προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν με τρόπους που είναι υγιείς και κατάλληλοι.

Διαφορετικά πλαίσια της παιδοψυχολογίας

Όταν σκέφτεστε την ανάπτυξη , τι έρχεται στο νου; Εάν είστε σαν τους περισσότερους ανθρώπους, πιθανώς να σκεφτείτε τους εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει ένα παιδί, όπως η γενετική και τα προσωπικά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η ανάπτυξη περιλαμβάνει πολύ περισσότερο από τις επιρροές που προκύπτουν μέσα από ένα άτομο. Περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως οι κοινωνικές σχέσεις και ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε επίσης παίζουν βασικούς ρόλους.

Μερικά από τα βασικά πλαίσια που πρέπει να λάβουμε υπόψη στην ανάλυση της παιδοψυχολογίας περιλαμβάνουν:

Το κοινωνικό πλαίσιο

Οι σχέσεις με τους συνομηλίκους και τους ενήλικες επηρεάζουν το πώς τα παιδιά σκέφτονται, μαθαίνουν και αναπτύσσονται. Οι οικογένειες, τα σχολεία και οι ομάδες ομοτίμων συνθέτουν ένα σημαντικό μέρος του κοινωνικού πλαισίου.

Το Πολιτιστικό Πλαίσιο

Ο πολιτισμός που ζει ένα παιδί συνεισφέρει ένα σύνολο αξιών, έθιμων, κοινών υποθέσεων και τρόπων ζωής που επηρεάζουν την ανάπτυξη καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής. Ο πολιτισμός μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά συνδέονται με τους γονείς τους, τον τύπο εκπαίδευσης που λαμβάνουν και τον τύπο παιδικής φροντίδας που παρέχεται.

Το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο

Η κοινωνική τάξη μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση (συχνά συντομευμένη ως SES) βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, όπως το πόση εκπαίδευση έχουν οι άνθρωποι, πόσα χρήματα κερδίζουν, τη δουλειά που κατέχουν και πού ζουν. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε νοικοκυριά με υψηλό κοινωνικοοικονομικό καθεστώς τείνουν να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις ευκαιρίες, ενώ εκείνα από νοικοκυριά με χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση ενδέχεται να έχουν λιγότερη πρόσβαση σε θέματα υγείας, ποιοτικής διατροφής και εκπαίδευσης.

Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχολογία των παιδιών.

Θυμηθείτε ότι και τα τρία αυτά περιβάλλοντα αλληλεπιδρούν συνεχώς. Ενώ ένα παιδί μπορεί να έχει λιγότερες ευκαιρίες λόγω χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, ο εμπλουτισμός των κοινωνικών σχέσεων και οι ισχυροί πολιτιστικοί δεσμοί μπορεί να συμβάλουν στη διόρθωση αυτής της ανισορροπίας.

Σημαντικά πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ψυχολογία των παιδιών

Η ψυχολογία των παιδιών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις γενετικές επιρροές στη συμπεριφορά στις κοινωνικές πιέσεις στην ανάπτυξη. Τα ακόλουθα είναι μερικά από τα βασικά θέματα που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της παιδοψυχολογίας:

Οι ψυχολόγοι παιδιών μπορούν να εξειδικεύονται στο να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες αναπτυξιακές ανησυχίες ή να υιοθετήσουν μια πιο γενική προσέγγιση. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτοί οι επαγγελματίες προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά να ξεπεράσουν τα πιθανά προβλήματα και να αναπτυχθούν με τρόπους που οδηγούν σε υγιή αποτελέσματα. Οι παιδοψυχολόγοι, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να εξετάσουν ποια περιβάλλοντα και πρακτικές παιδικής φροντίδας οδηγούν σε καλύτερα ψυχολογικά αποτελέσματα ή ότι μπορούν να συνεργαστούν με τα παιδιά για να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τη νοοτροπία ανάπτυξης.

Τελικές σκέψεις

Η κατανόηση του τι κάνει τα τσιμπούρια των παιδιών είναι ένα τεράστιο έργο, οπότε η μελέτη της παιδοψυχολογίας είναι τόσο μεγάλη όσο και βαθιά. Ο απώτερος στόχος αυτού του τομέα είναι να μελετήσει τις πολλές επιρροές που συνδυάζουν και αλληλεπιδρούν για να βοηθήσουν τα παιδιά που είναι και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση της γονικής μέριμνας, της εκπαίδευσης, της παιδικής φροντίδας, της ψυχοθεραπείας και άλλων περιοχών που επικεντρώνονται στην ωφέλεια των παιδιών. Με τη σωστή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά αναπτύσσονται, σκέπτονται και συμπεριφέρονται, οι γονείς και οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά μπορούν να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για να βοηθήσουν τα παιδιά που φροντίζουν.