Τι είναι η δημοκρατική ηγεσία;

Χαρακτηριστικά, οφέλη, μειονεκτήματα και γνωστά παραδείγματα

Η δημοκρατική ηγεσία, γνωστή και ως συμμετοχική ηγεσία ή κοινή ηγεσία, είναι ένα είδος ηγετικού στυλ, στο οποίο τα μέλη της ομάδας παίρνουν έναν πιο συμμετοχικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων . Αυτός ο τύπος ηγεσίας μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε οργανισμό, από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έως τα σχολεία στην κυβέρνηση.

Ο καθένας έχει την ευκαιρία να συμμετέχει, οι ιδέες ανταλλάσσονται ελεύθερα και η συζήτηση ενθαρρύνεται.

Ενώ η δημοκρατική διαδικασία τείνει να επικεντρώνεται στην ισότητα των ομάδων και στην ελεύθερη ροή ιδεών, ο ηγέτης της ομάδας εξακολουθεί να προσφέρει καθοδήγηση και έλεγχο. Ο δημοκρατικός ηγέτης είναι επιφορτισμένος να αποφασίζει ποιος είναι στην ομάδα και ποιος συμμετέχει στις αποφάσεις που γίνονται.

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι το στυλ δημοκρατικής ηγεσίας είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τύπους και οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καλύτερη συμβολή από τα μέλη της ομάδας και αυξημένο ηθικό της ομάδας.

Χαρακτηριστικά της δημοκρατικής ηγεσίας

Ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της δημοκρατικής ηγεσίας περιλαμβάνουν:

Οι ερευνητές προτείνουν ότι οι καλοί δημοκρατικοί ηγέτες έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν:

Ισχυροί δημοκρατικοί ηγέτες εμπνέουν εμπιστοσύνη και σεβασμό μεταξύ των οπαδών. Είναι ειλικρινείς και βασίζουν τις αποφάσεις τους στην ηθική και τις αξίες τους. Οι υποστηρικτές τείνουν να αισθάνονται εμπνευσμένοι για να αναλάβουν δράση και να συμβάλουν στην ομάδα. Οι καλοί ηγέτες τείνουν επίσης να αναζητούν διαφορετικές απόψεις και να μην προσπαθούν να σιωπήσουν τις αποκλίνουσες φωνές ή εκείνες που προσφέρουν λιγότερο δημοφιλή άποψη.

Οφέλη της δημοκρατικής ηγεσίας

Επειδή τα μέλη της ομάδας ενθαρρύνονται να μοιραστούν τις σκέψεις τους, η δημοκρατική ηγεσία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες ιδέες και πιο δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα. Τα μέλη της ομάδας αισθάνονται επίσης περισσότερο εμπλεκόμενα και αφοσιωμένα σε έργα, καθιστώντας τα πιο πιθανό να ενδιαφέρονται για τα τελικά αποτελέσματα. Η έρευνα για τα στυλ ηγεσίας έχει δείξει επίσης ότι η δημοκρατική ηγεσία οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα μεταξύ των μελών της ομάδας.

Μειονεκτήματα της δημοκρατικής ηγεσίας

Ενώ η δημοκρατική ηγεσία έχει περιγραφεί ως το πιο αποτελεσματικό ηγετικό στυλ, έχει κάποια δυνητικά μειονεκτήματα. Σε καταστάσεις όπου οι ρόλοι είναι ασαφείς ή ο χρόνος είναι ουσιώδης, η δημοκρατική ηγεσία μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχίες επικοινωνίας και σε μη ολοκληρωμένα έργα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέλη του ομίλου ενδέχεται να μην έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ή εμπειρογνωμοσύνη για να κάνουν ποιοτικές συνεισφορές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η δημοκρατική ηγεσία μπορεί επίσης να οδηγήσει τα μέλη της ομάδας να αισθάνονται ότι οι απόψεις και οι ιδέες τους δεν λαμβάνονται υπόψη, γεγονός που μπορεί να μειώσει την ικανοποίηση των εργαζομένων και το ηθικό.

Η δημοκρατική ηγεσία λειτουργεί καλύτερα σε καταστάσεις όπου τα μέλη της ομάδας είναι εξειδικευμένα και πρόθυμα να μοιραστούν τις γνώσεις τους. Είναι επίσης σημαντικό να έχετε αρκετό χρόνο για να επιτρέψετε στους πολίτες να συνεισφέρουν, να αναπτύξουν ένα σχέδιο και στη συνέχεια να ψηφίσουν για την καλύτερη πορεία δράσης.

Διάσημα παραδείγματα δημοκρατικής ηγεσίας

Σε όλη την ιστορία των ΗΠΑ, υπήρξαν πολλές εταιρείες και ηγέτες που έχουν εφαρμόσει δημοκρατική / συμμετοχική ηγεσία, όπως:

Πηγές:

> Gill, Ε. Πανεπιστήμιο St. Thomas Online. Τι είναι η δημοκρατική / συμμετοχική ηγεσία; Πώς η συνεργασία μπορεί να ωθήσει το ηθικό. 15 Ιανουαρίου 2016.

Martindale, N. Στυλ της ηγεσίας: Πώς να χειριστείτε τα διαφορετικά πρόσωπα. Στρατηγική Διαχείριση Επικοινωνίας. 2001: 15 (8): 32-35.