Κριτήρια για την Κυκλοθυμική Διαταραχή

Διάγνωση της Κυκλοθυμίας στο DSM-5

Μέχρι τη δημοσίευση του DSM-5, η Κυκλοθυμική Διαταραχή ορίστηκε ως έχουσα περιόδους υπομανίας μαζί με περιόδους κατάθλιψης που δεν ήταν αρκετά σοβαρές για να χαρακτηριστούν μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια . Η υπνωνία μπορεί από μόνη της να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα (αν και όχι τόσο επικίνδυνα όσο στα μανιακά επεισόδια ), έτσι κάποιοι άνθρωποι με κυκλοθυμία αισθάνθηκαν ότι αντιμετωπίζονται ως "πολίτες δεύτερης κατηγορίας" όταν έλαβαν σοβαρά την ασθένειά τους.

Τα κριτήρια DSM-5 για την κυκλοθυμία μπορεί να κάνουν την εικόνα ακόμη πιο ασαφής.

Διαγνωστικά κριτήρια

Το κριτήριο Α από το DSM-IV-TR είναι: "Για τουλάχιστον 2 χρόνια, η παρουσία πολυάριθμων περιόδων με συμπαθητικά συμπτώματα ... και πολυάριθμες περιόδους με συμπτώματα κατάθλιψης που δεν πληρούν τα κριτήρια για ένα Μεγάλο Καταθλιπτικό Επεισόδιο." Κάτω από τα "Διαγνωστικά Χαρακτηριστικά, "Αυτή η έκδοση λέει ότι δεν είναι απαραίτητο τα υπομανικά συμπτώματα να πληρούν τα πλήρη κριτήρια για ένα υπομανιακό επεισόδιο, αλλά δεν αποκλείει ούτε τη δυνατότητα.

Ωστόσο, το κριτήριο Α από το DSM-5 αλλάζει αυτό: "Για τουλάχιστον 2 χρόνια (τουλάχιστον 1 έτος σε παιδιά και εφήβους) υπήρξαν πολυάριθμες περιόδους με συμπτώματα υπομανίας που δεν πληρούν τα κριτήρια για ένα υπομανιακό επεισόδιο πολυάριθμες περιόδους με συμπτώματα κατάθλιψης που δεν πληρούν τα κριτήρια για ένα μεγάλο καταθλιπτικό επεισόδιο.

Με άλλα λόγια, τώρα δεν υπάρχει διάγνωση για άτομα που έχουν πραγματικά υπομανικά επεισόδια μαζί με περιόδους κατάθλιψης που δεν είναι αρκετά σοβαρές για να είναι μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια.

Πρόσθετα κριτήρια για την κυκλοθυμική διαταραχή στο DSM-5 είναι:

Β. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω διετούς περιόδου (1 έτος σε παιδιά και εφήβους), οι υποτασικές και καταθλιπτικές περίοδοι ήταν παρούσες για τουλάχιστον το ήμισυ του χρόνου και το άτομο δεν ήταν χωρίς τα συμπτώματα για περισσότερο από 2 μήνες κάθε φορά.

Γ. Τα κριτήρια για ένα μείζον καταθλιπτικό, μανιακό ή υπομανιακό επεισόδιο δεν έχουν ποτέ καλυφθεί. [Σημείωση: Εάν τέτοια επεισόδια εμφανιστούν αργότερα, η διάγνωση θα αλλάξει σε διπολική διαταραχή Ι ή διπολική διαταραχή ΙΙ , κατά περίπτωση.]

Δ. Τα συμπτώματα δεν εξηγούνται καλύτερα από μια άλλη ψυχική διαταραχή.

Ε. Τα συμπτώματα δεν προκαλούνται από μια ουσία (π.χ. φάρμακα ή φάρμακα κατάχρησης) ή άλλη ιατρική κατάσταση.

ΣΤ. Τα συμπτώματα προκαλούν κλινικά σημαντική αγωνία ή βλάβη σε κοινωνικούς, επαγγελματικούς ή άλλους σημαντικούς τομείς λειτουργίας.

Άλλες εκτιμήσεις

> Πηγές:

> Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Τέταρτη Έκδοση, Αναθεώρηση Κειμένου (DSM-IV-TR). Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. 2000 (398-400).

> Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (DSM-5). Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. 2013 (139-141).