Χαρακτηριστικό προσωπικότητας ESFJ

Μια επισκόπηση του τύπου προσωπικότητας ESFJ

Το ESFJ είναι ένας από τους 16 τύπους προσωπικότητας που προσδιορίζονται από τον δείκτη τύπου Myers-Briggs . Τα άτομα με προσωπικότητα ESFJ τείνουν να είναι εξερχόμενα, πιστά, οργανωμένα και τρυφερά .

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο David Keirsey, περίπου το 9 έως 13 τοις εκατό του πληθυσμού έχει έναν τύπο προσωπικότητας ESFJ.

Χαρακτηριστικά του ESFJ

Το MBTI εξετάζει τις προτιμήσεις προσωπικότητας σε τέσσερις διαστάσεις: 1) Εξωστρέφεια και Introversion , 2) Αίσθηση και διαίσθηση, 3) Thinking and Feeling και 4) Η αντίληψη και η κρίση.

Όπως πιθανότατα έχετε ήδη υποθέσει, το ακρωνύμιο ESFJ αντιπροσωπεύει την Εκτέλεση, την Εμπλοκή, τη Συντήρηση και την Επεξεργασία.

Άλλοι τύποι προσωπικότητας που προσδιορίζονται από το MBPI περιλαμβάνουν ISFP και ISFJ.

Ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά του ESFJ περιλαμβάνουν:

Τα ESFJs είναι εξωστρεφή

Ως εξωστρεφείς , το ESFJ αγαπά να ξοδεύει χρόνο με άλλους ανθρώπους . Όχι μόνο κερδίζουν ενέργεια από την κοινωνική αλληλεπίδραση, αλλά ενδιαφέρονται πραγματικά για την ευημερία των άλλων.

Συχνά περιγράφονται ως θερμά και ενσυναίσθητα και συχνά θέτουν τις ανάγκες των άλλων μπροστά από τις δικές τους.

Τα ESFJs είναι ευαίσθητα

Εκτός από την ευχαρίστηση που αντλεί από τη βοήθεια άλλων, το ESFJ έχει επίσης ανάγκη έγκρισης . Αναμένουν το είδος τους και δίνοντας τρόπους να τους παρατηρήσουν και να εκτιμηθούν από τους άλλους. Είναι ευαίσθητοι στις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων και είναι καλοί στην ανταπόκριση και στην παροχή της φροντίδας που χρειάζονται οι άνθρωποι. Θέλουν να τους αρέσουν οι άλλοι και εύκολα τραυματίζονται από την ασέβεια ή την αδιαφορία.

Το ESFJ αποκομίζει το σύστημα αξιών από εξωτερικές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας εν γένει και όχι από εγγενείς ηθικές και ηθικές κατευθύνσεις. Τα άτομα με αυτόν τον τύπο προσωπικότητας που μεγαλώνουν με υψηλές αξίες και πρότυπα μεγαλώνουν για να είναι γενναιόδωροι ενήλικες. Τα ESFJ που έχουν αναπτυχθεί σε ένα λιγότερο εμπλουτισμένο περιβάλλον μπορεί να έχουν λοξή ηθική ως ενήλικες και είναι πιο πιθανό να είναι χειραγωγικά και εγωκεντρικά.

Οργανώνονται τα ESFJ

Οι ESFJ έχουν επίσης έντονη επιθυμία να ασκήσουν τον έλεγχο του περιβάλλοντος τους . Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο προγραμματισμός βοηθούν τους ανθρώπους με αυτόν τον τύπο προσωπικότητας να νιώθουν στον έλεγχο του κόσμου γύρω τους.

Συνήθως αισθάνονται ανασφαλείς σε καταστάσεις όπου τα πράγματα είναι αβέβαια ή χαοτικά.

Παρόλο που αυτό καθιστά τα EFFJs κατάλληλα για θέσεις που περιλαμβάνουν τη διαχείριση ή την εποπτεία των ανθρώπων, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε συγκρούσεις όταν προσπαθούν να ασκήσουν τον έλεγχο των ανθρώπων που δεν καλωσορίζουν την κατεύθυνση αυτή.

Διάσημοι άνθρωποι με προσωπικότητες ESFJ

Μερικοί προτείνουν ότι τα ακόλουθα διάσημα άτομα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ενός τύπου ESFJ προσωπικότητας:

Μερικά γνωστά φανταστικά ESFJs περιλαμβάνουν:

Καλύτερες επιλογές καριέρας για ESFJs

Τα ESFJ έχουν πολλά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ιδανικά για ορισμένες επαγγελματικές σταδιοδρομίες.

Για παράδειγμα, η αξιοπιστία τους και η έμφυτη ανάγκη να φροντίζουν τους άλλους σημαίνει ότι συχνά δουλεύουν καλά σε θέσεις εργασίας που υποστηρίζουν και φροντίζουν ανθρώπους όπως η νοσηλευτική ή η διδασκαλία.

Κάποιες καλές καριέρες για τα ESFJ περιλαμβάνουν:

> Πηγές:

> Butt, J. (2009). Εξωστρεφής αισθητική αίσθηση κρίσης. TypeLogic.

> Keirsey, D. (nd). Guardian: Πορτραίτο του παροχέα (ESFJ).

> Myers, Isabel Briggs (1998). Εισαγωγή στον Τύπο: Οδηγός για την κατανόηση των αποτελεσμάτων σας στον δείκτη τύπου Myers-Briggs. Mountain View, CA: CPP, Inc.