Τι είναι η ηγεσία του Laissez-Faire;

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Delegative Style Leadership

Η ηγεσία Laissez-faire, γνωστή και ως αντιπροσωπευτική ηγεσία, είναι ένας τύπος ηγετικού στυλ, στον οποίο οι ηγέτες είναι ελεύθεροι και επιτρέπουν στα μέλη της ομάδας να λαμβάνουν τις αποφάσεις. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι αυτό είναι γενικά το στυλ ηγεσίας που οδηγεί στη χαμηλότερη παραγωγικότητα μεταξύ των μελών της ομάδας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το στυλ ηγεσίας μπορεί να έχει τόσο οφέλη όσο και πιθανές παγίδες.

Υπάρχουν επίσης ορισμένες ρυθμίσεις και καταστάσεις όπου ένα στυλ ηγεσίας laissez-faire μπορεί να είναι το καταλληλότερο. Η γνώση του κυρίαρχου στυλ ηγεσίας μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα δικά σας δυνατά σημεία και πιθανή αδυναμία.

Χαρακτηριστικά της ηγεσίας του Laissez-Faire

Η ηγεσία του Laissez-faire χαρακτηρίζεται από:

Υπήρξαν αρκετοί γνωστοί πολιτικοί και επιχειρηματικοί ηγέτες σε όλη την ιστορία που έχουν επιδείξει χαρακτηριστικά ενός στυλ ηγεσίας laissez-faire. Ο Steve Jobs ήταν γνωστός για να δίνει οδηγίες σχετικά με το τι θα ήθελε να δει στην ομάδα του, αλλά στη συνέχεια να τα αφήνει στη δική τους συσκευή για να καταλάβει πώς να εκπληρώσει τις επιθυμίες του.

Ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Herbert Hoover, ήταν διάσημος για την υιοθέτηση μιας πιο λαϊκιστικής προσέγγισης στη διοίκηση, συχνά επιτρέποντας στους πιο έμπειρους συμβούλους να αναλάβουν καθήκοντα όπου δεν είχαν γνώση και εμπειρία.

Οφέλη της ηγεσίας του Laissez-Faire

Όπως και άλλες μορφές ηγεσίας, η εκλεκτική προσέγγιση έχει και πολλά οφέλη και ελλείψεις.

Μερικές φορές αυτό το στυλ μπορεί να είναι αποτελεσματικό, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιείται σωστά στις σωστές ρυθμίσεις και με ομάδες που ανταποκρίνονται καλά.

Μερικά παραδείγματα για το πότε λειτουργεί αυτό το στυλ ηγεσίας:

Όταν τα μέλη της ομάδας έχουν τις ικανότητες να πετύχουν. Η ηγεσία του Laissez-faire μπορεί να είναι αποτελεσματική σε καταστάσεις όπου τα μέλη της ομάδας είναι εξειδικευμένα, έχουν κίνητρα και είναι ικανά να δουλεύουν μόνοι τους. Δεδομένου ότι αυτά τα μέλη της ομάδας είναι ειδικοί και έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να εργαστούν ανεξάρτητα, είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους με πολύ λίγη καθοδήγηση.

Όταν τα μέλη της ομάδας είναι ειδικοί. Το εκλεκτικό στυλ μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε καταστάσεις όπου τα μέλη της ομάδας είναι στην πραγματικότητα πιο ενημερωμένα από τον αρχηγό της ομάδας. Επειδή τα μέλη της ομάδας είναι οι ειδικοί σε μια συγκεκριμένη περιοχή, το στυλ laissez-faire τους επιτρέπει να επιδείξουν τις βαθιές γνώσεις και τις δεξιότητές τους γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Όταν αποτιμάται η ανεξαρτησία. Αυτή η αυτονομία μπορεί να απελευθερωθεί σε ορισμένα μέλη της ομάδας και να τους βοηθήσει να αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι από το έργο τους. Το στυλ laissez-faire μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις όπου οι οπαδοί έχουν υψηλό επίπεδο πάθους και εγγενή κίνητρα για την εργασία τους.

Ενώ ο συμβατικός όρος για αυτό το στυλ είναι «laissez-faire» και συνεπάγεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, πολλοί ηγέτες εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτοί και διαθέσιμοι στα μέλη της ομάδας για διαβούλευση και ανάδραση.

Μπορούν να δώσουν κατεύθυνση στην αρχή ενός έργου, αλλά στη συνέχεια επιτρέπουν στα μέλη της ομάδας να κάνουν τις δουλειές τους με ελάχιστη επίβλεψη. Αυτή η προσέγγιση στην ηγεσία απαιτεί μεγάλη εμπιστοσύνη. Οι ηγέτες πρέπει να αισθάνονται σίγουροι ότι τα μέλη της ομάδας τους διαθέτουν τις δεξιότητες, τη γνώση και να ακολουθήσουν για να ολοκληρώσουν ένα έργο χωρίς να είναι μικρομεσαίες.

Τα μειονεκτήματα της ηγεσίας του Laissez-Faire

Η ηγεσία του Laissez-faire δεν είναι ιδανική σε περιπτώσεις όπου τα μέλη της ομάδας δεν έχουν τη γνώση ή την εμπειρία που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν τα καθήκοντά τους και να λάβουν αποφάσεις. Αυτό το στυλ ηγεσίας έχει συνδεθεί με αρνητικά αποτελέσματα, όπως κακή απόδοση εργασίας, χαμηλή αποτελεσματικότητα και λιγότερη ικανοποίηση από την ομάδα.

Μερικοί άνθρωποι δεν είναι καλοί στο να ορίσουν τις δικές τους προθεσμίες, να διαχειριστούν τα δικά τους έργα και να λύσουν μόνοι τους τα προβλήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα έργα μπορούν να ξεπεραστούν και οι προθεσμίες μπορούν να χαθούν όταν τα μέλη της ομάδας δεν έχουν αρκετή καθοδήγηση ή ανατροφοδότηση από τους ηγέτες.

Μερικές πιθανές αρνητικές πλευρές του στυλ laissez-faire:

Έλλειψη συνειδητοποίησης των ρόλων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το στυλ laissez-faire οδηγεί σε καθόλου καθορισμένους ρόλους μέσα στην ομάδα. Δεδομένου ότι τα μέλη της ομάδας λαμβάνουν λίγη ή καθόλου καθοδήγηση, μπορεί να μην είναι πραγματικά σίγουροι για το ρόλο τους στην ομάδα και τι πρέπει να κάνουν με το χρόνο τους.

Κακή συμμετοχή με την ομάδα. Οι ηγέτες του Laissez-faire θεωρούνται συχνά ως αμέριστοι και αποσυρθέντες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη συνεκτικότητας μέσα στην ομάδα. Από τη στιγμή που ο ηγέτης φαίνεται άσχετος με το τι συμβαίνει, οι οπαδοί μερικές φορές επισημαίνουν αυτό και εκφράζουν λιγότερη προσοχή και ανησυχία για το έργο.

Χαμηλή λογοδοσία. Ορισμένοι ηγέτες θα μπορούσαν ακόμη να επωφεληθούν από αυτό το στυλ ως τρόπος αποφυγής προσωπικής ευθύνης για τις αποτυχίες του ομίλου. Όταν οι στόχοι δεν πληρούνται, ο αρχηγός μπορεί να κατηγορήσει τα μέλη της ομάδας για το γεγονός ότι δεν εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους ή δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες τους.

Παθητικότητα και αποφυγή. Στη χειρότερη περίπτωση, η ηγεσία του laissez-faire αντιπροσωπεύει την παθητικότητα ή ακόμα και μια οριστική αποφυγή της αληθινής ηγεσίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτοί οι ηγέτες δεν κάνουν τίποτα για να προσπαθήσουν να παρακινήσουν τους οπαδούς τους, να μην αναγνωρίσουν τις προσπάθειες των μελών της ομάδας και να μην κάνουν προσπάθειες συμμετοχής στην ομάδα.

Εάν τα μέλη της ομάδας δεν είναι εξοικειωμένα με το καθήκον ή τη διαδικασία που απαιτείται για την εκπλήρωση της αποστολής, οι ηγέτες είναι καλύτερα να ακολουθήσουν μια πιο πρακτική προσέγγιση. Τελικά, καθώς οι οπαδοί αποκτούν περισσότερη εμπειρογνωμοσύνη, οι ηγέτες θα μπορούν στη συνέχεια να στραφούν σε μια πιο ελλειμματική προσέγγιση που δίνει στα μέλη της ομάδας μεγαλύτερη ελευθερία να εργάζονται ανεξάρτητα.

Όπου οι ηγέτες του Laissez-Faire θα ευδοκιμήσουν

Εάν έχετε την τάση να έχετε μια πιο ξεκάθαρη προσέγγιση στην ηγεσία, υπάρχουν περιοχές και καταστάσεις όπου ίσως να έχετε την τάση να κάνετε καλύτερα. Η εργασία σε έναν δημιουργικό τομέα, όπου οι άνθρωποι τείνουν να είναι ιδιαίτερα υποκινούμενοι, εξειδικευμένοι, δημιουργικοί και αφοσιωμένοι στο έργο τους, μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη καλών αποτελεσμάτων με αυτό το στυλ.

Για παράδειγμα, ένας εκλεκτικός ηγέτης μπορεί να υπερέχει σε ένα πεδίο σχεδιασμού προϊόντος. Επειδή τα μέλη της ομάδας είναι άρτια καταρτισμένα και πολύ δημιουργικά, χρειάζονται πολύ λιγότερα στον τρόπο διαχείρισης. Αντ 'αυτού, ένας αποτελεσματικός ηγέτης μπορεί να προσφέρει ελάχιστη εποπτεία και καθοδήγηση και παράγει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.

Οι ηγέτες της Laissez-faire υπερέχουν συνήθως στην απόδειξη των πληροφοριών και του ιστορικού στην αρχή ενός έργου, κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες. Δίνοντας στα μέλη της ομάδας όλα όσα χρειάζονται στην αρχή μιας εργασίας, τότε θα έχουν τις γνώσεις που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν το έργο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Ακόμη και σε τέτοιους τομείς, μπορεί να πληρώσει για να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία προσεγγίσεων ηγεσίας σε διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας εργασίας. Για παράδειγμα, η ηγεσία του laissez-faire μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική κατά τη διάρκεια των πρώτων φάσεων, όταν ένα προϊόν ή μια ιδέα έχει προβληματιστεί ή δημιουργηθεί. Μόλις το σχέδιο είναι στη θέση του και είναι έτοιμο για παραγωγή, ίσως είναι καλύτερο να στραφείτε σε ένα στυλ που περιλαμβάνει περισσότερη κατεύθυνση και επίβλεψη.

Ένας ηγέτης με αυτό το στυλ μπορεί να αγωνιστεί σε καταστάσεις που απαιτούν μεγάλη επίβλεψη, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Σε υψηλές θέσεις και ρυθμίσεις υψηλής πίεσης όπου κάθε λεπτομέρεια πρέπει να είναι τέλεια και να ολοκληρωθεί εγκαίρως, μπορεί να είναι πιο ενδεδειγμένο ένα πιο αυταρχικό ή διαχειριστικό στυλ. Η χρήση μιας προσέγγισης laissez-faire σε αυτό το είδος σεναρίου μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες προθεσμίες και κακές επιδόσεις, ιδιαίτερα εάν τα μέλη της ομάδας δεν είναι σίγουροι για το τι πρέπει να κάνουν ή δεν έχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εκτελέσουν εργασίες με ελάχιστη κατεύθυνση.

Ένα Word Από

Το στυλ ηγεσίας του laissez-faire συχνά απορρίπτεται ως ένα γεγονός που οδηγεί σε φτωχά αποτελέσματα ομάδας, αλλά μπορεί να είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό σε διάφορες καταστάσεις. Ο καθορισμός όπου τα μέλη της ομάδας διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και κίνητρα, μπορεί να παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα. Επειδή τα μέλη της ομάδας ασκούν μεγάλη ελευθερία χωρίς υπερβολική μικροδιαχείριση, συχνά αισθάνονται πιο εμπνευσμένα και δημιουργικά.

Εάν έχετε την τάση να είστε περισσότερο ένας ηγέτης-laissez-faire, μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να σκεφτείτε τα είδη των καταστάσεων όπου θα μπορούσατε να υπερέχετε σε έναν ηγετικό ρόλο. Σε ρυθμίσεις όπου η ομάδα χρειάζεται περισσότερη εποπτεία ή κατεύθυνση, μπορεί να διαπιστώσετε ότι πρέπει να εστιάσετε συνειδητά στην υιοθέτηση μιας πιο αυταρχικής ή δημοκρατικής προσέγγισης . Με την εξέταση του στυλ σας, μπορείτε να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας και να γίνετε καλύτερος ηγέτης .

> Πηγές:

> Cragen, JF, Wright, DW, & Kasch, CR. Επικοινωνία σε μικρές ομάδες: Θεωρία, διαδικασία και δεξιότητες. Βοστώνη: Wadsworth; 2009.

> Schyns, B & Hansbrough, Τ. Όταν η ηγεσία παραλείπει: Καταστρεπτική ηγεσία, λάθη και ηθικές αποτυχίες. Σάρλοτ: NC: 2010.