Διαγνωστικά κριτήρια για τη PTSD στα παιδιά

Οδηγίες DSM-5

Η τέταρτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV) δεν είχε ειδικά κριτήρια για τη διάγνωση της μετατραυματικής διαταραχής στρες (PTSD) σε παιδιά και πολλά από τα κριτήρια του DSM-IV PTSD δεν ήταν κατάλληλα για την ηλικία παιδιά. Ως αποτέλεσμα, ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να γίνει σωστή διάγνωση της PTSD στα παιδιά.

Κριτήρια στο DSM-5 για τη διάγνωση της PTSD στα παιδιά

Η πέμπτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5) περιλαμβάνει τώρα συγκεκριμένες οδηγίες για τη διάγνωση της PTSD σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. Αυτά είναι τα κριτήρια για τη PTSD στα παιδιά:

Α. Παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών έχουν εκτεθεί σε ένα γεγονός που συνεπάγεται πραγματικό ή απειλούμενο θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή σεξουαλική βία τουλάχιστον με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Το παιδί έζησε άμεσα το γεγονός.
 2. Το παιδί παρακολούθησε την εκδήλωση, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει γεγονότα που προβλήθηκαν στην τηλεόραση, σε ταινίες ή σε κάποια άλλη μορφή μέσων ενημέρωσης.
 3. Το παιδί έμαθε για ένα τραυματικό γεγονός που συνέβη σε έναν φροντιστή.

Β. Η παρουσία τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα παρεμβατικά συμπτώματα που σχετίζονται με το τραυματικό συμβάν και άρχισαν μετά το συμβάν:

 1. Επαναλαμβανόμενες, αυθόρμητες και ενοχλητικές αναστατικές αναμνήσεις του τραυματικού γεγονότος.
 1. Επαναλαμβανόμενα και ενοχλητικά όνειρα για το γεγονός.
 2. Αναδρομές ή κάποια άλλη αποσπασματική απάντηση όπου το παιδί αισθάνεται ή ενεργεί σαν να συνέβαινε ξανά το συμβάν.
 3. Ισχυρή και μακροχρόνια συναισθηματική δυσφορία μετά την υπενθύμιση του γεγονότος ή μετά από συνάντηση με συναισθήματα που σχετίζονται με τραύματα.
 4. Ισχυρές φυσικές αντιδράσεις, όπως αυξημένος καρδιακός ρυθμός ή εφίδρωση, σε υπενθυμίσεις που σχετίζονται με το τραύμα.

Γ. Το παιδί παρουσιάζει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα αποφυγής ή αλλαγές στις σκέψεις και τη διάθεσή του. Αυτά τα συμπτώματα πρέπει να αρχίσουν ή να επιδεινωθούν μετά την εμπειρία του τραυματικού γεγονότος.

 1. Αποφυγή ή απόπειρα αποφυγής δραστηριοτήτων, θέσεων ή υπενθυμίσεων που προκαλούν σκέψεις για το τραυματικό συμβάν.
 2. Αποφυγή ή απόπειρα αποφυγής ατόμων, συνομιλιών ή διαπροσωπικών καταστάσεων που χρησιμεύουν ως υπενθύμιση του τραυματικού γεγονότος.
 3. Συχνότερες αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις, όπως ο φόβος, η ντροπή ή η θλίψη .
 4. Αυξημένη έλλειψη ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που είχαν νόημα ή ευχάριστο χαρακτήρα.
 5. Κοινωνική απόσυρση.
 6. Μακρόχρονη μείωση της έκφρασης των θετικών συναισθημάτων.

Το παιδί παρουσιάζει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω αλλαγές στην διέγερση ή την αντιδραστικότητα του και οι αλλαγές αυτές άρχισαν ή επιδεινώθηκαν μετά το τραυματικό συμβάν:

 1. Αυξημένη ευερέθιστη συμπεριφορά ή θυμωμένες εκρήξεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ακραίες κρίσεις.
 2. Hypervigilance , η οποία συνίσταται στο να είναι πάντα φρουρός και να μην μπορεί να χαλαρώσει.
 3. Υπέροχη απόκριση τρόμου.
 4. Δυσκολίες συγκέντρωσης.
 5. Προβλήματα με τον ύπνο .

Εκτός από τα παραπάνω κριτήρια, αυτά τα συμπτώματα πρέπει να έχουν διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα και να έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές δυσκολίες ή δυσκολίες στις σχέσεις ή στη σχολική συμπεριφορά.

Τα συμπτώματα επίσης δεν μπορούν να αποδοθούν καλύτερα στην κατάποση ουσίας ή σε κάποια άλλη ιατρική κατάσταση.

Γιατί τα νέα κριτήρια DSM-5 είναι σημαντικά

Τα νέα κριτήρια PTSD για μικρά παιδιά μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της κατανόησης των μετατραυματικών αντιδράσεων στα παιδιά, ενδεχομένως ανοίγοντας το δρόμο για νέες θεραπείες για μικρά παιδιά που έχουν εκτεθεί σε ένα τραυματικό επεισόδιο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα κριτήρια, το DSM5.org, που φιλοξενείται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (APA), έχει πληροφορίες.

> Πηγή:

> Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (APA). Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών. 5η έκδοση. Ουάσιγκτον, DC: Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία; 2013.