Ποιες είναι οι σημαντικότερες προοπτικές στην κοινωνική ψυχολογία;

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι άνθρωποι μερικές φορές ενεργούν διαφορετικά όταν βρίσκονται σε πλήθος; Ή έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς η κοινωνία ως ένα μεγάλο επηρεάζει τη δική σας συμπεριφορά; Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι εξετάζουν αυτά τα είδη ερωτήσεων, αλλά όπως πολλοί άλλοι τομείς στην ψυχολογία, συχνά χρησιμοποιούν διαφορετικές προοπτικές όταν εξετάζουν ερωτήματα σχετικά με την κοινωνική συμπεριφορά.

Για παράδειγμα, όταν εξετάζουμε ένα πρόβλημα όπως η επιθετικότητα, μια έρευνα μπορεί να πάρει μια εξελικτική προοπτική και να εξετάσει πώς η βιολογία και η γενετική κληρονομιά παίζουν ρόλο στην επιθετική συμπεριφορά. Ένας άλλος κοινωνικός ψυχολόγος θα μπορούσε να προσεγγίσει το ίδιο πρόβλημα από την άποψη της κοινωνικής μάθησης και να προσπαθήσει να αναλύσει τις διάφορες περιβαλλοντικές επιρροές που συμβάλλουν στην επιθετικότητα, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας, των φίλων και της λαϊκής κουλτούρας.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι σημαντικότερες προοπτικές στην κοινωνική ψυχολογία;

Απάντηση:

Κοινωνικοπολιτισμική προοπτική

Προοπτική εξέλιξης

Προοπτική κοινωνικής μάθησης

Κοινωνική-Γνωστική Προοπτική

Ενώ ορισμένοι κοινωνικοί ψυχολόγοι τείνουν να έχουν μια κυρίαρχη προοπτική, πολλοί ερευνητές αντλούν από μια ποικιλία θεωριών όταν αντιμετωπίζουν μια ερώτηση ή μια υπόθεση. Με την κατανόηση όλων των πολλών παραγόντων που συμβάλλουν στην κοινωνική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού, της κοινωνικής μάθησης, της γενετικής και των μεμονωμένων διαφορών, οι ερευνητές μπορούν να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των πολλών δυνάμεων που επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και δράσης των ανθρώπων σε κοινωνικές καταστάσεις.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με ορισμένες από τις διαφορετικές θεωρητικές προοπτικές στη σύγχρονη ψυχολογία .