Οι 5 άξονες του πολυ-αξονικού συστήματος DSM-IV

Οι διανοητικές διαταραχές διαγιγνώσκονται σύμφωνα με ένα εγχειρίδιο που δημοσιεύτηκε από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία με τίτλο Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders . Μια διάγνωση σύμφωνα με την τέταρτη έκδοση αυτού του εγχειριδίου, που συχνά αναφέρεται ως απλά το DSM-IV , είχε πέντε μέρη, που ονομάζονται άξονες . Κάθε άξονας αυτού του πολυαξονικού συστήματος έδωσε διαφορετικό τύπο πληροφορίας για τη διάγνωση.

Τύποι διαφορετικών αξόνων από διαταραχή

Ο άξονας Ι παρείχε πληροφορίες σχετικά με κλινικές διαταραχές. Οποιεσδήποτε συνθήκες ψυχικής υγείας, εκτός από τις διαταραχές της προσωπικότητας ή τη διανοητική καθυστέρηση , θα είχαν συμπεριληφθεί εδώ. Οι διαταραχές που θα είχαν πέσει κάτω από αυτόν τον άξονα περιλαμβάνουν:

Ο άξονας II παρείχε πληροφορίες σχετικά με τις διαταραχές της προσωπικότητας και τη διανοητική καθυστέρηση. Οι διαταραχές που θα είχαν πέσει κάτω από αυτόν τον άξονα περιλαμβάνουν:

Ο άξονας III παρείχε πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες ιατρικές παθήσεις που μπορεί να επηρεάσουν την ψυχική διαταραχή του ασθενούς ή τη διαχείρισή του.

Ο άξονας IV χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τους ψυχοκοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το άτομο. Παράγοντες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν εδώ ήταν:

Ο άξονας V ήταν μια κλίμακα αξιολόγησης που ονομάζεται "Global Assessment of Functioning". το GAF πήγε από 0 έως 100 και παρείχε έναν τρόπο να συνοψίσουμε σε ένα μόνο αριθμό πόσο καλά το άτομο λειτουργούσε συνολικά. Μια γενική περιγραφή αυτής της κλίμακας θα είναι η εξής:

100: Δεν υπάρχουν συμπτώματα

90: Ελάχιστα συμπτώματα με καλή λειτουργία

80: Μεταβατικά συμπτώματα που είναι αναμενόμενες αντιδράσεις σε ψυχοκοινωνικούς στρες

70: Ήπια συμπτώματα ή κάποια δυσκολία στην κοινωνική επαγγελματική ή σχολική λειτουργία

60: Μέτρια συμπτώματα ή μέτρια δυσκολία στην κοινωνική, επαγγελματική ή σχολική λειτουργία

50: Σοβαρές συμπτώματα ή σοβαρή βλάβη στην κοινωνική επαγγελματική ή σχολική λειτουργία

40: Ορισμένες αποτυχίες στην πραγματικότητα δοκιμές ή επικοινωνία ή σημαντικές βλάβες σε διάφορους τομείς, όπως η εργασία ή το σχολείο, οι οικογενειακές σχέσεις, η κρίση, η σκέψη ή η διάθεση

30: Η συμπεριφορά επηρεάζεται σημαντικά από ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις ή σοβαρή βλάβη στην επικοινωνία ή κρίση ή αδυναμία λειτουργίας σε όλες σχεδόν τις περιοχές

20: Κάποιος κίνδυνος να βλάψει τον εαυτό του ή άλλους ή περιστασιακά να μην διατηρήσει την ελάχιστη προσωπική υγιεινή ή την ακαταστασία στην επικοινωνία

10: Επίμονος κίνδυνος τραυματισμού σοβαρά του εαυτού ή άλλων ατόμων ή επίμονη αδυναμία διατήρησης ελάχιστης προσωπικής υγιεινής ή σοβαρής αυτοκτονίας με σαφή προσδοκία θανάτου

Όταν καταρτίστηκε η πέμπτη έκδοση, το DSM-5, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε επιστημονική βάση για τη διαίρεση των διαταραχών με αυτό τον τρόπο, έτσι ώστε το πολυαξονικό σύστημα να καταργηθεί. Αντίθετα, η νέα μη αξονική διάγνωση συνδυάζει τους πρώην άξονες 1, II και III και περιλαμβάνει ξεχωριστές σημειώσεις για τον τύπο πληροφοριών που θα είχαν προηγουμένως πέσει στους άξονες IV και V.

> Πηγές:

> Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών . 4η έκδοση. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994.

> Kress, Victoria Ε. Et. al. "Η απομάκρυνση του πολυξονικού συστήματος στο DSM-5 : Συνέπειες και πρακτικές προτάσεις για συμβούλους." Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος . Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποιημένων Συμβούλων και Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων, Inc. Δημοσιεύθηκε: Ιούλιος 2014.