Περιορισμένη διαταραχή προσωπικότητας

More: Ζώντας με BPD , Θεραπεία , Σχετικές συνθήκες , Διάγνωση