Προβλήματα με την προγεννητική ανάπτυξη

Οι γενετικές και περιβαλλοντικές επιρροές παίζουν σημαντικό ρόλο

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η προγεννητική ανάπτυξη συμβαίνει κανονικά και ακολουθεί τα καθιερωμένα πρότυπα ανάπτυξης με ελάχιστες διακυμάνσεις. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να πάθουν λάθος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα οποία συνήθως προκαλούνται από γενετική ή περιβαλλοντικά προβλήματα.

Γενετικά προβλήματα

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η γενετική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν γενετικά προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν τόσο την τρέχουσα όσο και τη μελλοντική εξέλιξη.

Περιβαλλοντικά προβλήματα

Οι περιβαλλοντικές μεταβλητές μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προγεννητική ανάπτυξη . Τα επιβλαβή περιβαλλοντικά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν το έμβρυο είναι γνωστά ως τερατογόνα. Υπάρχουν ορισμένα τερατογόνα που μπορούν να βλάψουν το έμβρυο, όπως:

Η προγεννητική περίοδος είναι μια εποχή τεράστιας ανάπτυξης και επίσης εξαιρετικής ευπάθειας. Όπως έχετε δει, υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που μπορούν να αποτελέσουν έναν πιθανό κίνδυνο για το αναπτυσσόμενο έμβρυο. Μερικοί από αυτούς τους κινδύνους, όπως οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τα τερατογόνα και η χρήση ναρκωτικών, μπορούν να προληφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν. Σε άλλες περιπτώσεις, γενετικά προβλήματα μπορεί απλά να είναι αναπόφευκτα. Και στις δύο περιπτώσεις, η έγκαιρη προγεννητική φροντίδα μπορεί να βοηθήσει τις νέες μητέρες και τα παιδιά να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα προγεννητικής ανάπτυξης.