Αποσπάσματα από τον ψυχολόγο Kurt Lewin

Ορισμένες από τις καλύτερες εξηγήσεις του ψυχολόγου Kurt Lewin

Ο Kurt Lewin (1890-1947) θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης κοινωνικής ψυχολογίας . Το έργο του επηρεάστηκε από την ψυχολογία Gestalt και τόνισε τη σημασία τόσο των προσωπικών χαρακτηριστικών όσο και του περιβάλλοντος για την πρόκληση συμπεριφοράς. Ο Lewin ήταν επίσης ένας παραγωγικός συγγραφέας, δημοσιεύοντας περισσότερα από 80 άρθρα και οκτώ βιβλία σε θέματα ψυχολογίας. Παρακάτω είναι μερικές μόνο επιλεγμένες τιμές του Kurt Lewin .

Επιλεγμένα αποσπάσματα του Kurt Lewin